Kinderopvang Bathmen
Spoorstraat 9
7437 TR Bathmen
Telefoon: 0570 542667
E-mail: info@kinderopvangbathmen.nl

Links

 

 • Aanvraag Kinderopvangtoeslag: www.toeslagen.nl
 • Belasting: www.belastingdienst.nl
 • Kenniscentrum VVE (Voor-en Vroegschoolse Educatie) : www.sinelimite.nl
 • Centrum voor Jeugd en Gezin:   https://www.cjgdeventer.nl    Je kunt als ouder bij het CJG terecht met al je vragen en voor advies over het opvoeden en opgroeien van je kind van 0 tot 23 jaar.
 • GGD inspectie: Ieder jaar voert de GGD IJsselland een inspectie uit volgens een door de overheid opgesteld toetsingskader. Het inspectie rapport  is digitaal in te zien via https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl. Hiervoor gaat u op deze site naar “Ga naar zoeken ” en vul dan een van onderstaande registratie nummer in.  Daarnaast  ligt het rapport  ter inzage in het boekenrek bij de koffietafel, bij het kantoor op de bovenverdieping.
 • Kinderopvangregister : KDV “de Regenboog” (en peuterspelen ) registratienummer: 557398472
  Kinderopvangregister : BSO “de Schatkist” Bathmen  registratienummer: 971914072
 • Kinderopvang Bathmen heeft in het kader van de Wet kinderopvang een Interne Klachtenregeling opgesteld. Deze wettelijke regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders (zie onder ouderlogin: bij protocollen Interne Klachtenregeling). Bij voorkeur maken ouders/verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene. Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat ouders de weg vrij naar informatie, advies en mediation bij Klachtloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag www.klachtenloket-kinderopvang.nl of aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie www.degeschillencommissie.nlkk-180x134px
 • Privacy reglement: Alle gegevens van u en uw kind vallen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)
 • Informatieve site over Kind en Taal: https://kindentaal.logopedie.nl/
 • Informatieve site over  lezen voor u als ouder : www.makkelijklezenplein.nl of www.leesplein.nl
 • Informatieve site over  Mindset voor professionals en ouders: Talent laat je groeien!    www.Platformmindset.nl  en http://platformmindset.nl/wp-content/uploads/2016/09/Zo-word-je-een-groeimindset-ouder.pdf