Kinderopvang Bathmen
Spoorstraat 9
7437 TR Bathmen
Telefoon: 0570 542667
E-mail: info@kinderopvangbathmen.nl

Links

 

 • App Kinderopvangtoeslag: Krijgt u kinderopvangtoeslag? Met de app kunt u uw toeslag van dit jaar bekijken én wijzigen.

  De volgende veranderingen kunt u doorgeven:

  • ander aantal opvanguren of uurtarief
  • andere opvang of nieuwe opvang (ook voor een broertje of zusje)
  • ander inkomen van uzelf of uw partner

   Stopt de opvang van een kind? Ook dat kunt u doorgeven.

  App kinderopvangtoeslag downloaden

  Voor iOS-apparaten kunt u de app downloaden in de App Store.

  Voor Android-apparaten kunt u de app downloaden op Google Play.

  U hoeft alleen de 1e keer in te loggen met uw DigiD

  Daarna logt u steeds in met de pincode die u zelf hebt gekozen.

  U kunt geen kinderopvangtoeslag aanvragen met de app. Dat doet u met Mijn toeslagen.

 • Aanvraag Kinderopvangtoeslag: www.toeslagen.nl
 • Belasting: www.belastingdienst.nl
 • Kenniscentrum VVE (Voor-en Vroegschoolse Educatie) : www.sinelimite.nl
 • Centrum voor Jeugd en Gezin:   https://www.cjgdeventer.nl    Je kunt als ouder bij het CJG terecht met al je vragen en voor advies over het opvoeden en opgroeien van je kind van 0 tot 23 jaar.
 • GGD inspectie: Ieder jaar voert de GGD IJsselland een inspectie uit volgens een door de overheid opgesteld toetsingskader. Het inspectie rapport  is digitaal in te zien via https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl. Hiervoor gaat u op deze site naar “Ga naar zoeken ” en vul dan een van onderstaande registratie nummer in.  Daarnaast  ligt het rapport  ter inzage in het boekenrek bij de koffietafel, bij het kantoor op de bovenverdieping.
 • Kinderopvangregister : KDV “de Regenboog” (en peuterspelen ) registratienummer: 557398472
  Kinderopvangregister : BSO “de Schatkist” Bathmen  registratienummer: 971914072
 • Kinderopvang Bathmen heeft in het kader van de Wet kinderopvang een Interne Klachtenregeling opgesteld. Deze wettelijke regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders (zie onder ouderlogin: bij protocollen Interne Klachtenregeling). Bij voorkeur maken ouders/verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene. Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat ouders de weg vrij naar informatie, advies en mediation bij Klachtloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag www.klachtenloket-kinderopvang.nl of aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie www.degeschillencommissie.nlkk-180x134px
 • Kindereopvang Bathmen is aangesloten bij de brancheorganisatie Brancheorganisatie Kinderopvang en  is de organisatie die de belangen van ondernemers in de kinderopvang behartigt en vertegenwoordigt. https://www.kinderopvang.nl/
 • De oudercommissie van Kinderopvang Bathmen is aangesloten bij BOinK is  Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang. Veel (werkende) ouders brengen hun kind naar een kinderdagverblijf/crèche, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal of gastouder. Wij vinden het belangrijk dat de belangen van deze ouders worden vertegenwoordigd en dat ouders en oudercommissies goed geïnformeerd zijn.  https://www.boink.info/home    
 • Privacy reglement: Alle gegevens van u en uw kind vallen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Het privacyreglement van Kinderopvang Bathmen staat onder ouderlogin. 
 • Informatieve site over Kind en Taal: https://kindentaal.logopedie.nl/
 • Informatieve site over  lezen voor u als ouder : www.makkelijklezenplein.nl of www.leesplein.nl
 • Informatieve site over  Mindset voor professionals en ouders: Talent laat je groeien!    www.Platformmindset.nl  en http://platformmindset.nl/wp-content/uploads/2016/09/Zo-word-je-een-groeimindset-ouder.pdf