Kinderopvang Bathmen
Spoorstraat 9
7437 TR Bathmen
Telefoon: 0570 542667
E-mail: info@kinderopvangbathmen.nl

Tarieven kinderopvangtoeslag en app

Kinderopvangtoeslag aanvragen

Om als ouder(s) zorg en arbeid  te combineren of in een bijzondere situatie verkeert kunt u in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Werkgevers dragen verplicht bij aan de kosten van de kinderopvang van hun werknemers. Zij betalen een heffing aan de overheid. De belastingdienst betaalt vervolgens aan de ouder(s) een vaste toeslag voor ongeveer een derde van de kosten. Het  is aan te vragen via de website www.toeslagen.nl.  .

Gegevens checken en wijzigen

U kunt als ouder  gegevens checken en zo nodig wijzigen via ‘Mijn toeslagen’ op http://www.toeslagen.nl of via de app Kinderopvangtoeslag. Deze app  maakt het voor voor u makkelijk om  gegevens snel te checken en veelvoorkomende wijzigingen zo nodig meteen door te voeren.

Wanneer u veranderingen  niet doorgeeft aan Belastingdienst/Toeslagen, ontvangt u maandelijks te veel of te weinig kinderopvangtoeslag. Omdat na afloop van het jaar wordt berekend op hoeveel toeslag u daadwerkelijk recht had, kan dit bedrag oplopen.

De app Kinderopvangtoeslag

Een hulpmiddel dat ouders stap voor stap helpt bij het aanvragen en wijzigen van kinderopvangtoeslag.

De toolkit app van BOink  is een hulpmiddel voor ouders en geeft uitleg over kinderopvangtoeslag. Ook helpt de toolkit app ouders stap-voor-stap door de belangrijkste onderdelen op de website van Toeslagen. De toolkit is voor iedereen beschikbaar en is gratis te downloaden in 4 talen; Nederlands, Engels, Pools en Arabisch.

De toolkit ‘Uitleg Kinderopvangtoeslag’ bestaat uit drie onderdelen:

1. De app ‘uitleg kinderopvangtoeslag’ helpt ouders door de website van Toeslagen en bevat:

 • uitleg over wat ouders moeten weten voor ze kinderopvangtoeslag aanvragen een handleiding die ouders stap voor stap helpt bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag
 • een handleiding die ouders stap voor stap helpt bij het doorgeven van een wijziging aan Toeslagen bij een verandering in hun situatie die gevolgen heeft voor de kinderopvangtoeslag
 • uitleg van moeilijke begrippen
 • veel gestelde vragen
 • tips en informatie over kinderopvangtoeslag als ouders niet werken maar studeren, een inburgeringscursus of traject naar werk volgen.
 • informatie over kinderopvangtoeslag en voorschoolse educatie, SMI, WLZ en detentie
 • een rekenhulp voor ouders die onregelmatig werken of flexibele uren kinderopvang afnemen

2. In de ‘informatiebrief kinderopvangtoeslag’ kunnen ouders informatie lezen over wat kinderopvangtoeslag is, wie er recht op heeft en welke voorwaarden er aan zijn verbonden. 

3. In de ‘checklist aanvraag kinderopvangtoeslag’ staat een overzicht van informatie en documenten die ouders nodig hebben om een aanvraag (of wijziging) van kinderopvangtoeslag te doen.

Download hier de app

Proefberekening

Met de proefberekening van   www.toeslagen.nl kunt u de netto kosten voor kinderopvang berekenen.
Uiteraard kunnen wij u helpen met het invullen van het aanvraagformulier. Kinderopvang Bathmen is geregistreerd bij het Landelijke Kinderopvang Register (LKR)
Kinderopvang en peuterspelen is geregistreerd in het LKR onder nummer 557398472

Tarieven

Vanaf 1 januari 2024 voor Kinderdagverblijf

Bruto prijzen  per uur                                                                                      uurprijs                    
 • Opvang tussen 07.00 – 18.30 uur vaste plaats                                            €  10,25
 • Opvang tussen 07.00 -0 8.00 uur incl. ontbijt vaste plaats                           €  11,81
 • Incidentele opvang tussen 07.00 – 18.30 uur                                               €  11,81

Afname van opvanguren gaat middels dagdelen. Het kinderdagverblijf kent de volgende dagdelen;

 • Dag 08.00 – 18.30 uur
 • Ochtend 08.00 – 13.15 uur 
 • Middag lang 13.15 uur -18.30 uur 
 • Vroege opvang 07.00 – 08.00 uur met/zonder ontbijt*
 • Vroege opvang 07.30 – 08.00 uur zonder ontbijt*
 • Middag kort 13.15 – 15.00 uur *

*Deze  opvang kan alleen in combinatie met het dagdeel van de ochtend worden afgenomen.

 • De minimale afname  is 2 dagdelen van 5,25 uur per week.
 • Voor flexibele opvang geldt ook een minimum van 2 dagdelen van 5,25 uur per week.
 • Als u een keer wilt wisselen van dag of dagdelen dan kunt u dit aangeven bij de leidinggevende. Zij bekijken of er op die dag of dagdeel een plekje is. U kunt kosteloos wisselen als er plaats  is in dezelfde week.
 • De ouder dient  Kinderopvang Bathmen toestemming te geven tot automatische incasso van de  verschuldigde bedragen.