Kinderopvang Bathmen
Spoorstraat 9
7437 TR Bathmen
Telefoon: 0570 542667
E-mail: info@kinderopvangbathmen.nl

Ontwikkelingsgerichte kinderopvang

Een fijne plek voor kinderen

Binnen Kinderdagverblijf “de Regenboog” wordt een fijne sfeer gecreëerd, waarin kinderen zich thuis voelen. We bieden veiligheid, vertrouwen in eigen kunnen, voor zichzelf opkomen, respect ontwikkelen voor zichzelf en anderen, zelfstandig zijn en sociaal vaardig, leren spelen en delen met andere kinderen en het ontdekken van eigen en andere grenzen. Er wordt natuurlijk pret gemaakt want een kind met plezier ontwikkelt zich goed.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Wij hanteren de volgende pedagogische doelstelling:

Onze pedagogische doelstelling is de kinderen, die middels ons kinderdagverblijf worden opgevangen, de mogelijkheid te bieden zich optimaal en veilig te ontwikkelen binnen deze maatschappij. Wij willen ruimte bieden aan de sociale, emotionele en persoonlijke ontplooiing van elk individueel kind en tegelijkertijd het kind op de hoogte brengen van waarden en normen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ontwikkelingsgerichte visie

In onze individuele ontwikkelingsgerichte visie past een verticale groepsindeling, omdat kinderen van elkaar leren. Kinderopvang Bathmen werkt met twee verticale groepsindelingen van kinderen van 0 tot 2+ en van kinderen van 2+ tot 4 jaar. Bij de jonge kinderen baby’s en dreumesen ligt de nadruk naast de ontwikkeling op het gebied van zorg. In de groepen staat veiligheid, geborgenheid, gezelligheid en gezamenlijkheid centraal. Op vaste tijden gaan we samen aan tafel en wordt er gegeten, gedronken, voorgelezen en gekletst. Ook zijn er elke dag kleine activiteiten binnen en in de buitenlucht, zoals knutselen of bewegen. Baby’s volgen hun eigen ritme van drinken, slapen en spelen. Baby’s geven we aandacht door individueel te bewegen, aanreiken van speelgoed en samen te spelen, zodat een ieder kind zich in zijn eigen tempo ontwikkelt.

                                         

Bij de twee+ peuterkinderen ligt de nadruk op de ontwikkelingsgerichte activiteiten. Dit onderscheid biedt kinderen de mogelijkheid om zich in een individuele doorgaande ontwikkelingslijn te ontplooien in een voor hen afgestemde veilige omgeving. Samen met andere leeftijdsgenootjes binnen en buiten spelen en de wereld om je heen spelenderwijs ontdekken.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAWe maken hierbij gebruik van het Voor- en Vroegschoolse Educatie programma (VVE) Piramide van Cito. Hier is  aandacht voor alle ontwikkelingsgebieden van uw kind, zowel  op het gebied van  de sociaal-emotionele veiligheid, de  ontwikkeling van de persoonlijke competenties, de  sociale competentie van uw kind en het ontwikkelen van waarden en normen.  Tijdens de opvangdag wordt  spelenderwijs  aandacht besteed aan de verschillende ontwikkelingsfasen en hiervoor worden specifieke activiteiten  uitgewerkt  in een projectplanning per thema voor zowel binnen als buiten de opvang.  Om de taalontwikkeling te stimuleren wordt er gezongen, voorgelezen uit prentenboeken en met de kinderen veel gepraat.

De pedagogische medewerker kent en volgt de individuele ontwikkeling en achtergrond van uw kind en krijgt hierdoor een goede band. De ontwikkelingen van u kind worden vastgelegd in de observatiemethode KIJK! en  de metingen van CITO.  Jaarlijkse tijdens de  huisbezoeken worden deze met u als ouder besproken. Soms hebben kinderen extra ondersteuning nodig en Kinderopvang Bathmen biedt  extra aandacht en begeleiding, mogelijk ondersteunt door derden.

Tijdens de overgang naar de basisschool wordt de ontwikkeling van uw kind  met u  als ouder besproken middels het  OKE formulier  en volgt er daarna een warme overdracht naar  de basisschool.