Kinderopvang Bathmen
Spoorstraat 9
7437 TR Bathmen
Telefoon: 0570 542667
E-mail: info@kinderopvangbathmen.nl

Kwaliteit pedagogisch medewerkers

Ontwikkeling van en voor de pedagogische medewerkers en pedagoge.

VVE Kindercentrum Kinderopvang Bathmen is een compacte en kleinschalige kinderopvang, met als gevolg dat er een goed en persoonlijk contact is met de ouders en de kinderen. De lijnen zijn kort tussen de ouders, de pedagogische medewerkers en de leidinggevenden. Beslissingen kunnen daardoor snel worden genomen. 

De educatieve kwaliteit van goede kinderopvang staat en valt bij de kwaliteit van de pedagogische medewerkers.

De werksfeer en  de continue aandacht voor deskundigheidsbevordering zorgen ervoor dat het personeel een kwaliteitsteam vormt. Zo blijft de professionele opvang een prettige plek waar kinderen verblijven in vaste groepen en gekoppeld worden aan een vertrouwde vaste pedagogisch medewerker en andere kinderen. Het aantal pedagogische medewerkers op de groep van uw kind is afgestemd op het aantal aanwezige kinderen en hun leeftijd.

Als ontwikkelen van  kinderen een van de  kernwaarde  is, dan is onszelf ontwikkelen  de basis. 

Onze kinderopvang voldoet  dan ook aan de door de overheid gestelde hogere VVE kwaliteitseisen die in de Wet Kinderopvang worden gesteld en gecontroleerd door de inspectie. Er wordt  jaarlijks  opleidingsplan opgesteld  zodat wij deskundig en bevoegd blijven. Alle personeelsleden hebben een continue gescreende  Verklaring Omtrent Gedrag.