Kinderopvang Bathmen
Spoorstraat 9
7437 TR Bathmen
Telefoon: 0570 542667
E-mail: info@kinderopvangbathmen.nl

Kinderopvang Laren

Komt u uit Laren en bent u opzoek naar een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of buitenschoolse opvang in de omgeving van Laren? Hebt u dan wel eens gedacht aan VVE kindcentrum Kinderopvang Bathmen.

Een stukje van de zorg en  de opvoeding van “uw kostbaarste bezit uw kind ” willen wij als Kinderopvang Bathmen graag  met u delen. Dit kan alleen als u als ouder uw kind met een gevoel van vertrouwen bij ons brengt.

Kinderdagverblijf en peuterspeelzaal “De Regenboog” ook voor kinderen uit Laren.

We vinden het heel belangrijk dat elk  kind met zijn eigen ontwikkeling zich bij ons thuis voelt. Om de individuele ontwikkelingen van de kinderen goed  af te stemmen heeft kinderdagverblijf “de Regenboog” als  Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) kindcentrum twee verticale groepen voor baby’s en dreumesen en twee verticale groepen voor peuters. In de babygroep ligt het accent vooral  op aandacht, rust en  de verzorging van uw baby en dreumes. In  de leeftijd  van twee tot ongeveer twee en een half jaar gaat  uw kindje in overleg met  u en de pedagogisch medewerker  van de baby- dreumesgroep  naar de peutergroep. In deze groep ligt het accent op  het spelenderwijs leren en wordt er veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van het zelfvertrouwen,  het leren spelen en delen met andere kinderen en het ontdekken van eigen en andermans grenzen. Er wordt daarbij  natuurlijk veel pret gemaakt, want een kind met plezier ontwikkelt zich goed.

Kinderdagverblijf “de Regenboog” beschikt over een activiteitenaanbod door middel van de Cito methode Piramide. Dit  is een door de overheid goedgekeurde VVE methode om kinderen op een verantwoorde wijze spelenderwijs op allerlei ontwikkelingsgebieden te laten ontplooien.

Naast het kinderdagverblijf  is er de VVE peuterspeelzaal “de Regenboog”. Hier is uw  kind elke morgen welkom om spelenderwijs te leren  met andere kinderen. Ook  de kinderen  uit Laren  kunnen hiervan gebruik maken en indien u niet werkt,  kunt u gebruik maken van de onkostenregeling als u onder de gemeente Deventer valt.

Meer weten over onze kinderopvang 

 

Kinderen uit Laren komen ook naar buitenschoolse Opvang “De Schatkist”

Kinderen uit Laten voelen zich prima thuis op de  buitenschoolse opvang “de Schatkist”. Na school met z’n allen spelen op het plein, een boek lezen, puzzelen, luieren, stoeien, computeren of na kletsen met een kopje thee of limonade drinken met kinderen die je kent van je eigen school of de andere scholen. Samen spelen, ontdekken, grenzen leren kennen, vriendschappen sluiten: dat is het leven van kinderen in de basisschoolleeftijd. Daar willen wij zoveel mogelijk bij aansluiten. De Buitenschoolse opvang “de Schatkist” in Bathmen heeft een stamgroep tot 20 kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar.

Wij bieden voor de kinderen uit Laren: