Kinderopvang Bathmen
Spoorstraat 9
7437 TR Bathmen
Telefoon: 0570 542667
E-mail: info@kinderopvangbathmen.nl

Tarieven en Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag

Ouders die zorg en arbeid combineren of in een bijzondere situatie verkeren kunnen in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag via de Belastingsdienst. Werkgevers dragen verplicht bij aan de kosten van de kinderopvang van hun werknemers. Zij betalen een heffing aan de overheid. De belastingdienst betaalt vervolgens aan de ouders een vaste toeslag voor ongeveer eenderde van de kosten. Het aanvraagprogramma is te downloaden via de site van de belasting www.belastingdienst.nl of van de website www.toeslagen.nl. Mocht u de aanvraag liever schriftelijk doen, dan kunt u een formulier aanvragen via de Belasting telefoon: 0800–5430. U moet wel uw BSN-nummer bij de hand hebben. Ook voor vragen over het invullen van de aanvraag, kunt u contact opnemen met de Belastingtelefoon.
Kinderopvangtoeslag vraagt u aan voor het hele jaar. Uw situatie kan natuurlijk in het loop van het jaar veranderen het is dan ook  raadzaam uw wijzigingen direct door te geven.

Met de proefberekening van de belastingdienst kunt u de netto kosten voor kinderopvang berekenen.
Uiteraard kunnen wij u helpen met het invullen van het aanvraagformulier. Kinderopvang Bathmen is geregistreerd bij het Landelijke Kinderopvang register (LKR). Buitenschoolseopvang ”De Schatkist” is geregistreerd in het LKR onder nummer 971914072

Bruto tarieven vanaf 1 januari 2021 voor Buitenschoolseopvang

Bruto prijzen  per uur                                                                                 uurprijs

  • Opvang tussen 07.00 – 18.30 uur voor een vaste plaats                        € 7,27
  • Opvang van 07.00 – 08.30 uur incl. ontbijt voor een vaste plaats           € 8,52
  • Incidentele opvang tussen 07.00 – 18.30  uur                                         € 8,52
  • Opvang extra vakantie uren voor een vaste plaats                                  € 5,42

Voor een vaste plaats U kunt  kiezen uit BSO Standaard  en BSO Standaard inclusief vakantie.

Pakket BSO Standaard;

Als u dit pakket afneemt, neemt u een blok van 4,75 aaneengesloten uren na schoolse opvang af, op een vaste dag van de week . U heeft recht op uw vaste uren gedurende 52 weken per jaar. Daarnaast kunt u dit blok uitbreiden met vroege opvang vanaf 07.00 met/zonder ontbijt en 07.30 of 08.00 uur zonder ontbijt, tot aanvang school. De minimale afname is één blok per week.

  • voor één blok van 4,75 uren per week betaalt u   €149,67 per maand.

Pakket BSO  Standaard inclusief vakantie;

Als u op een dag van de week het pakket BSO Standaard afneemt kunt u die dag van de week inclusief vakantie als extra kiezen. U kunt u uw kind dan op die dag van de week in de schoolvakanties en schoolvrije dagen van de school, de hele dag brengen. Hiervoor wordt vast 14 dagen per jaar in rekening gebracht. Omdat u soms op vakantie bent worden deze uren tegen een lager uurtarief van € 5,42 aangeboden.

Incidentele opvang

Naast uw vaste contract is het mogelijk om incidentele blokken af te nemen. U betaalt dan een uurtarief van € 8.52.

Incidenteel wisselen van opvang

Als u een keer wilt wisselen van dag of dagdelen dan kunt u dit aangeven bij de leidinggevende. Zij bekijken of er op die dag of dagdeel een plaats vrij is  is voor uw kind. U kunt kosteloos wisselen als er plek is in dezelfde week.

Automatische incasso

De ouder dient Kinderopvang Bathmen toestemming te geven tot automatische incasso van de aan de buitenschoolsopvang verschuldigde bedragen.