Kinderopvang Bathmen
Spoorstraat 9
7437 TR Bathmen
Telefoon: 0570 542667
E-mail: info@kinderopvangbathmen.nl

Tarieven kinderopvangtoeslag en app

Kinderopvangtoeslag aanvragen

Om als ouder(s) zorg en arbeid  te combineren of in een bijzondere situatie verkeert kunt u in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Werkgevers dragen verplicht bij aan de kosten van de kinderopvang van hun werknemers. Zij betalen een heffing aan de overheid. De belastingdienst betaalt vervolgens aan de ouder(s) een vaste toeslag voor ongeveer een derde van de kosten. Het  is aan te vragen via de website www.toeslagen.nl.  

Gegevens checken en wijzigen

U kunt als ouder  gegevens checken en zo nodig wijzigen via ‘Mijn toeslagen’ op http://www.toeslagen.nl of via de app Kinderopvangtoeslag. Deze app  maakt het voor voor u makkelijk om  gegevens snel te checken en veelvoorkomende wijzigingen zo nodig meteen door te voeren.

Wanneer u veranderingen  niet doorgeeft aan Belastingdienst/Toeslagen, ontvangt u maandelijks te veel of te weinig kinderopvangtoeslag. Omdat na afloop van het jaar wordt berekend op hoeveel toeslag u daadwerkelijk recht had, kan dit bedrag oplopen.

De app Kinderopvangtoeslag

Een hulpmiddel dat ouders stap voor stap helpt bij het aanvragen en wijzigen van kinderopvangtoeslag.

De toolkit app van BOink  is een hulpmiddel voor ouders en geeft uitleg over kinderopvangtoeslag. Ook helpt de toolkit app ouders stap-voor-stap door de belangrijkste onderdelen op de website van Toeslagen. De toolkit is voor iedereen beschikbaar en is gratis te downloaden in 4 talen; Nederlands, Engels, Pools en Arabisch.

De toolkit ‘Uitleg Kinderopvangtoeslag’ bestaat uit drie onderdelen:

1. De app ‘uitleg kinderopvangtoeslag’ helpt ouders door de website van Toeslagen en bevat:

 • uitleg over wat ouders moeten weten voor ze kinderopvangtoeslag aanvragen een handleiding die ouders stap voor stap helpt bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag
 • een handleiding die ouders stap voor stap helpt bij het doorgeven van een wijziging aan Toeslagen bij een verandering in hun situatie die gevolgen heeft voor de kinderopvangtoeslag
 • uitleg van moeilijke begrippen
 • veel gestelde vragen
 • tips en informatie over kinderopvangtoeslag als ouders niet werken maar studeren, een inburgeringscursus of traject naar werk volgen.
 • informatie over kinderopvangtoeslag en voorschoolse educatie, SMI, WLZ en detentie
 • een rekenhulp voor ouders die onregelmatig werken of flexibele uren kinderopvang afnemen

2. In de ‘informatiebrief kinderopvangtoeslag’ kunnen ouders informatie lezen over wat kinderopvangtoeslag is, wie er recht op heeft en welke voorwaarden er aan zijn verbonden. 

3. In de ‘checklist aanvraag kinderopvangtoeslag’ staat een overzicht van informatie en documenten die ouders nodig hebben om een aanvraag (of wijziging) van kinderopvangtoeslag te doen.

Download hier de app

Proefberekening

Met de proefberekening van de belastingdienst kunt u de netto kosten voor kinderopvang berekenen.
Uiteraard kunnen wij u helpen met het invullen van het aanvraagformulier. Kinderopvang Bathmen is geregistreerd bij het Landelijke Kinderopvang register (LKR). Buitenschoolseopvang ”De Schatkist” is geregistreerd in het LKR onder nummer 971914072

Bruto tarieven vanaf 1 januari 2024 voor Buitenschoolseopvang

Bruto prijzen  per uur                                                                                 uurprijs

 • Opvang tussen 07.00 – 18.30 uur voor een vaste plaats                        € 9,12
 • Opvang van 07.00 – 08.30 uur incl. ontbijt voor een vaste plaats           € 10,60
 • Incidentele opvang tussen 07.00 – 18.30  uur                                         € 10,60
 • Opvang extra vakantie uren voor een vaste plaats                                  € 7,98

Voor een vaste plaats U kunt  kiezen uit BSO Standaard  en BSO Standaard inclusief vakantie.

Pakket BSO Standaard;

Als u dit pakket afneemt, neemt u een blok van 4,75 aaneengesloten uren na schoolse opvang af, op een vaste dag van de week . U heeft recht op uw vaste uren gedurende 52 weken per jaar. Daarnaast kunt u dit blok uitbreiden met vroege opvang vanaf 07.00 met/zonder ontbijt en 07.30 of 08.00 uur zonder ontbijt, tot aanvang school. De minimale afname is één blok per week.

 • voor één blok van 4,75 uren per week betaalt u   €187,23 per maand.

Pakket BSO  Standaard inclusief vakantie;

Als u op een dag van de week het pakket BSO Standaard afneemt kunt u die dag van de week inclusief vakantie als extra kiezen. U kunt u uw kind dan op die dag van de week in de schoolvakanties en schoolvrije dagen van de school, de hele dag brengen. Hiervoor wordt vast 14 dagen per jaar in rekening gebracht. Omdat u soms op vakantie bent worden deze uren tegen een lager uurtarief van € 7,98 aangeboden.

Incidentele opvang

Naast uw vaste contract is het mogelijk om incidentele blokken af te nemen. U betaalt dan een uurtarief van €10,60.

Incidenteel wisselen van opvang

Als u een keer wilt wisselen van dag of dagdelen dan kunt u dit aangeven bij de leidinggevende. Zij bekijken of er op die dag of dagdeel een plaats vrij is  is voor uw kind. U kunt kosteloos wisselen als er plek is in dezelfde week.

Automatische incasso

De ouder dient Kinderopvang Bathmen toestemming te geven tot automatische incasso van de aan de buitenschoolsopvang verschuldigde bedragen.