Kinderopvang Bathmen
Spoorstraat 9
7437 TR Bathmen
Telefoon: 0570 542667
E-mail: info@kinderopvangbathmen.nl

Ouderbeleid

 

Oudercommissie

De Kinderopvang Bathmen heeft een oudercommissie en is van mening dat inspraak van ouders positief bijdraagt aan de kwaliteit en continuïteit van de opvang.
De oudercommissie kindercentrum Kinderopvang Bathmen bestaat uit een oudercommissies met enthousiaste ouders, die zich inzetten voor de belangen van de ouder en het kind voor het kinderdagverblijf, peuteropvang  en de buitenschoolseopvang. De oudercommisie is lid van de belangenvereninging Boink.Vanuit de Wet op de Kinderopvang heeft de oudercommissie een belangrijke rol in het adviseren/inspraak over de volgende onderwerpen:

  1. De wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan het pedagogisch beleid;
  2. Voedingsaangelegenheden van algemene aard en het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid;
  3. Openingstijden;
  4. Het aanbieden van voorschoolse educatie;
  5. De vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten;
  6. Wijziging van de prijs van kinderopvang.
  1. Adviesrecht oudercommissie

De houder van een kindercentrum of van een gastouderbureau stelt de oudercommissie in ieder geval in de gelegenheid advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit dat de organisatie treft zoals beschreven in artikel 1.60 van de Wet kinderopvang, waaronder:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kinderopvang Bathmen vindt het daarnaast van belang dat iedere ouder adviesrecht/inspraak heeft gedurende de gehele opvangtijd bij de Kinderopvang Bathmen.
Inspraak van alle ouders kan leiden tot een verhelderende kijk op diverse zaken en een waardevolle aanvulling zijn op onze visie en werkwijze.
Daarnaast wordt om bovenstaande reden tijdens de evaluatie gesprekken jaarlijks de diensten geëvalueerd en geïnventariseerd. 

De oudercommissie van de Kinderopvang Bathmen.

De oudercommissie vergadert minimaal 3 keer per jaar en is aanwezig bij de jaarlijkse thema-avond. Op het mededelingenbord van het kinderdagverblijf en de buitenschoolseopvang kunt u de notulen van de vergaderingen lezen. U kunt hen bereiken via de onderstaande mailadressen of  persoonlijk aanspreken  op de groepen. 

Oudercommissie 

Leden oudercommissie 

 

Mijn naam is Fleur Verdonk, ik ben 39 jaar en werkzaam als Portfolio Officer bij Hogeschool Saxion in Deventer.

Ik woon samen met Dave en samen hebben wij 3 kinderen: Ben, Jaap en Roos.
Sinds 2010 wonen wij in Bathmen. Omdat wij nieuw waren in het dorp en ik graag iets wilde bijdragen, heb ik mij aangemeld voor de Oudercommissie van de kinderopvang.
In mijn vrije tijd sport en lees ik graag en breng ik tijd door met familie en vrienden.

Jaap gaat twee dagen naar de BSO en Roos gaat 2 dagen naar het kinderdagverblijf, allebei met veel plezier! 

Als je vragen hebt over de activiteiten van de oudercommissie en/of wat wij eventueel kunnen betekenen, dan horen wij dat graag!

Vriendelijke groet, Fleur Verdonk

 

Mijn naam is Ester Kevelham, ik woon sinds 1,5 jaar in Bathmen samen met Jelmer de Zwart.
We hebben een zoon Gijs (januari 2015) en we verwachten eind november ons 2e kindje.
Gijs gaat elke donderdag met veel plezier naar de Regenboog.

Sinds 2015 ben ik werkzaam als tandarts in Bathmen en Markelo en daarnaast werk ik in een praktijk in Ommen.

In mijn vrije tijd speel ik tennis en breng ik graag tijd door met familie en vrienden.

Mijn naam is Romy Bladergroen en woon samen met Wouter van Oosten. Samen hebben we een zoon Finn (2012) en dochter Liv (2016).

Ik werk met veel plezier als bewegingsagoog/ psychomotorische therapeut in revalidatiecentrum Roessingh in Enschede. In mijn vrije tijd houd ik erg van sporten en vind ik het heerlijk om met mijn kinderen buiten te spelen en met ons gezin andere leuke dingen te doen.

Onze zoon Finn heeft 4 jaar genoten op ‘De Regenboog’ en komt nu wekelijks op de BSO. Onze dochter Liv is een aantal dagdelen in de week te vinden op groep 3 van de Regenboog.

Ik ben sinds 2013 lid van de oudercommissie omdat ik het interessant vind te weten wat er speelt binnen de organisatie en kan meedenken en praten over actuele onderwerpen die er spelen. En hoop hierbij een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteit van de opvang.

Schroom niet ons te benaderen wanneer u als ouder(s)/ verzorger(s) ervaringen, suggesties of vragen met ons wilt delen!

annemarie

Ik ben Anne-Marie Spekschate, 34 jaar. Sinds 2009 wonen mijn vriend en ik in Bathmen. Ik ben moeder van 2 dochtertjes, Norah van 7 en Kate van 3. Van baby af aan komen de meisjes al op het KDV in Bathmen. Norah zit inmiddels op de BSO en Kate nog tot april op het KDV en daarna ook de BSO. Nu ik vanwege de kinderen meer te maken krijg met school, opvang en sport lijkt het mij erg leuk om op deze manier (lid van OC) een steentje bij te kunnen dragen.

Ik werk 3 dagen in de week, op maandag, dinsdag en donderdag, met veel plezier als medewerker Personeelsadministratie en urenregistratie bij het distributiecentrum van Coop Supermarkten in Deventer. Dit doe ik al ruim 5 jaar.

Verder vind ik het erg leuk om op vrije dagen iets te ondernemen met het gezin, lekker er op uit naar het bos of lekker een filmpje pakken in de bioscoop.

Hoihoi, ik ben Marieke Kirchhoff en woon samen met mijn vriend en 2 kinderen al vele jaren met veel plezier in Bathmen.  

Willemijn en Lars gaan al vanaf 12 weken naar het KDV en sinds ze op school zitten naar de BSO. Ze gaan er altijd met veel plezier naar toe.  

Ik werk als adviseur Plannen en Roosteren bij Carintreggeland, een grote zorgorganisatie in Twente. Daarnaast ben ik ook werkzaam bij ’t Bockje in Bathmen, waar ik mij bezighoud met de boekhouding en ondersteun in de winkel. 

Hebben jullie vragen aan de Oudercommissie van de BSO, zoek ons dan op of mail ons!

 

 

 Heeft u een vraag aan de oudercommissie?

Neem dan contact met ons op: deschatkist.oc@gmail.com

 

Klachtenregeling

Ondanks alle goede bedoelingen, kan het voorkomen dat u klachten en/of suggesties heeft hoe het anders kan of moet in onze kindercentrum. In eerste instantie kunt u zich richten tot de pedagogische medewerkers ofwel de leiding. Mocht dit niet niet leiden tot een bevredigend resultaat, dan heeft Kinderopvang Bathmen  een klachtenregeling voor de behandeling van klachten van cliënten over onze dienstverlening. Kinderopvang Bathmen is aangesloten bij de landelijke stichting Klachtencommissie Kinderopvang (s.K.K.). 

Privacyreglement

Kinderopvang Bathmen hecht veel waarde aan d privacy van u  en  de van kinderen. Daarom gaan wij  hier zorgvuldig mee om en geldt de wet AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. In onderstaand document kunt u lezen hoe wij de privacy geregeld hebben.  

Privacyreglement Kinderopvang Bathmen 2020.