Kinderopvang Bathmen
Spoorstraat 9
7437 TR Bathmen
Telefoon: 0570 542667
E-mail: info@kinderopvangbathmen.nl

Inspectierapporten GGD

Jaarlijks voert  de GGD- IJsselland een aan- of onaangekondigde inspectie uit. Dit  aan de hand van het  toetsingskader Kinderdagopvang van  0 tot 4 jaar, welke door de overheid samen met brancheorganisaties is opgesteld.

Inspectierapport GGD De Regenboog 24-07-2018

Inspectierapport GGD De Regenboog 10-07-2017

Inspectierapport GGD De Regenboog 15-09-2016

Inspectierapport GGD De Regenboog 22-04-2015

Inspectierapport GGD De Regenboog 26-06-2014

Inspectierapport GGD De Regenboog 06-2013