Kinderopvang Bathmen
Spoorstraat 9
7437 TR Bathmen
Telefoon: 0570 542667
E-mail: info@kinderopvangbathmen.nl

Inspectierapporten GGD

Jaarlijks voert  de GGD- IJsselland aan- of onaangekondigde inspecties uit. Dit aan de hand van het toetsingskader Kinderdagopvang van 0 tot 4 jaar, welke door de overheid samen met brancheorganisaties is opgesteld. Voor Kinderopvang Bathmen geldt naast de bovengenoemde basisinspectie een VVE inspectie.

Ons inspectierapport(en) zijn  digitaal in te zien:

Inspectierapport GGD De Regenboog 18-09-2023

Inspectierapport GGD De Regenboog 22-06-2022

Inspectierapport GGD Regenboog 20-04-2021

Inspectierapport GGD-De Regenboog 11-11-2019

Inspectierapport GGD De Regenboog 24-07-2018

Inspectierapport GGD De Regenboog 10-07-2017

Inspectierapport GGD De Regenboog 15-09-2016

Inspectierapport GGD De Regenboog 22-04-2015

Inspectierapport GGD De Regenboog 26-06-2014

Inspectierapport GGD De Regenboog 06-2013