Kinderopvang Bathmen
Spoorstraat 9
7437 TR Bathmen
Telefoon: 0570 542667
E-mail: info@kinderopvangbathmen.nl

Communicatie en betrokkenheid

Vertrouwd voor ouders

U besteedt de zorg voor uw kind tijdelijk aan ons uit. Deze taak vatten wij niet licht op. U kunt hiervan op aan, als het gaat om deskundigheid en beschikbaarheid. Want niet alleen uw kind moet zich prettig voelen, maar ook u als ouder, zodat u met een gerust hart naar het werk kan gaan.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Contact met ouders

Wij zijn ons bewust van onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. We hechten daarom grote waarde aan goede communicatie en wederzijdse betrokkenheid. We werken voortdurend aan de kwaliteit van onze zorg en luisteren goed naar de wensen van kinderen en hun ouders. Op de “Regenboog” zult u een luisterend oor vinden en zal de pedagogisch medewerker u enthousiast vertellen over de momenten op de dag. Overleg vindt plaats op verschillende momenten, middels een kindboekje, bij het dagelijkse halen en brengen, telefonisch, per app, facetime, oudergesprekken bij u thuis of tijdens een ouderavond.

Als Kinderopvang Bathmen vinden we het belangrijk om met u als ouder goed te communiceren over uw kind en waarderen uw mening over de kwaliteit van de opvang.

Wennen

Om de overgang van thuis naar huis zo geleidelijk mogelijk te laten verlopen, vinden wij het belangrijk dat uw kind voor de werkelijke start van de opvang, een dagdeel komt wennen op de eigen groep. U en uw kind raken op deze manier vertrouwd met de gang van zaken op de opvang.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Voeding en luiers

Kinderopvang Bathmen vindt het essentieel dat de kinderen gezonde en verantwoorde afwisselende voeding zoals melk, thee, bruin brood, kaas en vleeswaren krijgen. Het fruit is vers en wordt voor de kleintjes gepureerd. Ook flesvoeding van het merk Friso1 en 2 is aanwezig. Mocht u andere voeding gebruiken dan kunt u dit meegeven in poedervorm. Geeft u borstvoeding dan kunt u dit gekoeld meegeven ofwel als u de mogelijkheid hebt uw kindje in de borstvoedingskamer komen voeden. Op het kinderdagverblijf zijn luiers aanwezig.

Brengen en halen

Brengen en halen kunt u op alle momenten die voor u en uw kind het prettigst is, of het beste uitkomt. Komt uw kind niet dan kunt u dit doorbellen. Bent u dit vergeten of is het na 9.00 uur dan nemen wij met u contact op. Als u kind door iemand anders wordt gehaald dan horen wij dit graag, zodat wij van u toestemming hebben.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Overdracht tijdens halen en brengen

Er wordt tijdens het halen en brengen door de vaste pedagogisch medewerker met u besproken hoe het met uw kind gaat en hoe de dag verlopen is thuis en op het kinderdagverblijf. I.v.m. het Covid-19 beleid, begeleidt een pedagogisch medewerker de kinderen van en naar de deur en is de overdracht kort. Er kan altijd gebeld worden en ook belt de mentor u geregeld op, over de ontwikkelingen die uw kind doormaakt.

Het overdrachtschriftje

Hierin staan de bijzonderheden qua voeding(tijden), wetenswaardigheden, de  belevenissen van uw kind in vermeldt tot ongeveer een jaar, zodat u en wij  de zorg  kunnen continueren en van elkaar op de hoogte zijn. Daarnaast volgen we de ontwikklingen in het volgsysteem KIJK! en ook  dit delen  wij graag  met u tijdens de haalmomenten, gesprekken u telefonisch ofwel via facetime.

 

Uw kind is ziek

Als u kind ziek is wordt ertussen de pedagogisch medewerker en de leidinggevende overleg gepleegd en wordt u als ouder gebeld. Samen met u overleggen wij de mogelijkheden of uw kind verantwoord bij ons blijft, of dat de verzorging te intensief is en uw kind niet aan het dagprogramma kan deelnemen, of de gezondheid van andere kinderen in gevaar brengt.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Huisbezoeken

Jaarlijks bezoeken wij u als ouders thuis en bespreken met u de ontwikkelingen van uw kind middelsde leerlijnen van het  volgsysteem KIJK! Daarnaast vragen wij u om uw mening te geven over allerlei zaken die betrekking hebben tot de kwaliteit van opvang.

Ouderavond

Naar behoefte wordt er een ouderavond georganiseerd en kan in een wisselend thema hebben bijvoorbeeld: EHBO, Positief Opvoeden (Triple P) en voeding enz. Deze avond  wordt mede georgansieeerd door de oudercommissie.

Zorg voor ieder kind

Soms hebben kinderen extra ondersteuning nodig en hiervoor biedt Kinderopvang Bathmen extra aandacht en begeleiding mogelijk ondersteunt door derden. Dit altijd in samenspraak met u als ouder. De zorg kan heel divers zijn van het geven van logopedie tot aan sondevoeding op de opvang en advies van de jeugdverpleegkundigen van de afdeling Jeugdgezondheidszorg (GGD).

Daarnaast kan er gebruik gemaakt worden van het Kenniscentrum  sine Limite (VVE ) opgezet door de Gemeente Deventer om optimale ontwikkelingskansen voor alle kinderen te bieden. Het kenniscentrum ondersteunt ouders en adviseert ouders en pedagogisch medewerker bij de begeleiding van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.