Kinderopvang Bathmen
Spoorstraat 9
7437 TR Bathmen
Telefoon: 0570 542667
E-mail: info@kinderopvangbathmen.nl

Ontwikkeling gerichte visie

 

Een plek om je thuis te voelen

Na school met zijn allen spelen op het plein, een boek lezen, puzzelen, luieren, stoeien, computeren of nakletsen met een kopje thee of limonade drinken met kinderen die je kent van je eigen school of de andere scholen.

Samen  spelen, ontdekken, grenzen leren kennen, vriendschappen sluiten: dat is  het leven van kinderen in de basisschoolleeftijd.

 

 

Wij hanteren de volgende pedagogische doelstelling:

Onze pedagogische doelstelling is de kinderen, die middels onze buitenschoolse opvang worden opgevangen, de mogelijkheid te bieden zich optimaal en veilig te ontwikkelen binnen deze maatschappij. Wij willen ruimte bieden aan de sociale, emotionele en persoonlijke ontplooiing van elk individueel kind en tegelijkertijd het kind op de hoogte brengen van waarden en normen.

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Ontwikkelingsgerichte visie

In onze ontwikkelingsgerichte visie past dat de buitenschoolse opvang “de Schatkist” de kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar onderverdeeld in een onderbouw en bovenbouw. De “jongste” en de  “oudste” kinderen zitten bij elkaar in de groep. “De Schatkist” is een plek om je thuis te voelen en waar uw kind voor schooltijd, tussen de middag, na schooltijd, in de vakanties en op de roostervrije dagen van de basisscholen zich welkom voelt, gekend weet en waar je mag zijn wie je bent. Maar ook en plek waar van alles is te beleven. Elk kind is uniek, sterk en actief en heeft verschillende verlangens en wensen. Zeker oudere kinderen willen de wereld verkennen en leren van nieuwe ervaringen.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nadat de groepsleiding de kinderen van school gehaald heeft, gaan we met zijn allen gezellig over de belevenissen van de schooldag vertellen, tijdens het drinken en fruit eten. Hierna mogen de kinderen zelf kiezen wat ze willen gaan doen en kan er aan verschillende activiteiten worden meegedaan. De kinderen krijgen in een gezellige omgeving binnen en buiten de ruimte om te spelen, te experimenteren en te ontdekken. Kinderopvang Bathmen heeft een eigen Atelier waar naar hartenlust kan worden geëxperimenteerd. Ook gaan we regelmatig naar buiten en bezoeken o.a. de speeltuin, het naburige bos en de boerderij. Op vrije dagen en tijdens de vakantie organiseren wij extra leuke activiteiten, zoals timmeren, bakken, mozaïeken, dansen, solderen, tuinieren, techniek, een beachparty enzovoorts. Ook de deelname aan   een sportactiviteit  in Bathmen zoals  bijvoorbeeld voetbal en jazzdance kan tijdens de opvang tot de mogelijkheden behoren. Plezier maken staat bij de buitenschoolse opvang voorop, want een kind met plezier ontwikkelt zich goed.

Soms hebben kinderen extra ondersteuning nodig en hiervoor biedt Kinderopvang Bathmen extra aandacht en begeleiding mogelijk ondersteunt door derden. “De Schatkist” beschikt over een pedagogischbeleidsplan en een activiteitenplan per periode.