Kinderopvang Bathmen
Spoorstraat 9
7437 TR Bathmen
Telefoon: 0570 542667
E-mail: info@kinderopvangbathmen.nl

Ontwikkelingsgerichte visie

Een fijne plek voor kinderen

Binnen het VVE kindercentrum Kinderopvang Bathmen streven we erna om alle peuters in Bathmen middels een  peuterspeelzaal de mogelijkheid te bieden, om in contact te komen met leeftijdgenootjes en zo de wereld om hen heen spelenderwijs te ontdekken, in een voor de peuters veilige afgestemde omgeving. In de peutergroep valt veel te beleven en te ontdekken. In een huiselijke sfeer waarin de kinderen zich thuis voelen bieden wij de peuters een breed activiteitenaanbod, waarbij de verschillende ontwikkelingsgebieden spelenderwijs worden gestimuleerd.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Wij hanteren de volgende pedagogische doelstelling:

Onze pedagogische doelstelling is de kinderen, die middels ons peuterspelen worden opgevangen, de mogelijkheid te bieden zich optimaal en veilig te ontwikkelen binnen deze maatschappij. Wij willen ruimte bieden aan de sociale, emotionele en persoonlijke ontplooiing van elk individueel kind en tegelijkertijd het kind op de hoogte brengen van waarden en normen.

Ontwikkelingsgerichte visie

Bij de twee+ peuterkinderen ligt de nadruk op de ontwikkelingsgerichte activiteiten. Dit onderscheid biedt kinderen de mogelijkheid om in een individuele doorgaande ontwikkelingslijn zich te ontplooien in een voor hen afgestemde veilige omgeving. Samen met andere leeftijdsgenootjes spelen en de wereld om je heen spelenderwijs ontdekken. We maken hierbij gebruik van het Voor- en Vroegschoolse Educatie programma (VVE) Piramide van Cito en het observatieprogramma van KIJK!.

Er is aandacht voor creativiteit, zoals kleuren, tekenen en knutselen. Om de taalontwikkeling te stimuleren wordt er gezongen, voorgelezen uit prentenboeken en met de kinderen gepraat. Er wordt natuurlijk pret gemaakt want een kind met plezier ontwikkelt zich goed.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

De pedagogische medewerker kent en volgt de individuele ontwikkeling en achtergrond van uw kind en krijgt hierdoor een goede band. De ontwikkelingen van u kind worden vastgelegd in een estafetteontwikkelingsformulier en wordt met u als ouder besproken.
Tijdens de overgang naar de basisschool wordt het Gemeentelijk (Deventer) overdrachtsformulier ingevuld door de pedagogisch medewerker en met u besproken  en  overgedragen en volgt er na  toestemming vanuit ons een warme overdracht met de betreffende  basisschool.