Kinderopvang Bathmen
Spoorstraat 9
7437 TR Bathmen
Telefoon: 0570 542667
E-mail: info@kinderopvangbathmen.nl

Communicatie en betrokkenheid

Vertrouwd voor ouders

U besteedt de zorg voor uw kind tijdelijk aan ons uit. Deze taak vatten wij niet licht op. U kunt hiervan op aan, als het gaat om deskundigheid en beschikbaarheid. Want niet alleen uw kind moet zich prettig voelen maar ook u als ouder, zodat u met een gerust hart naar het werk kan gaan. Wij zijn ons bewust van onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. We hechten daarom grote waarde aan goede communicatie en wederzijdse betrokkenheid. We werken voortdurend aan de kwaliteit van onze zorg en pedagogisch handelen en luisteren goed naar de wensen van kinderen en hun ouders.  

Contact met ouders

Als Kinderopvang Bathmen vinden we het belangrijk om met u als ouder goed te communiceren over uw kind en waarderen uw mening over de kwaliteit van de opvang.Op de opvang  verblijven  kinderen in vaste groepen en  worden gekoppeld worden aan een  vertrouwde  pedagogische medewerkers. 

Mentorschap

U zult een luisterend oor vinden en  de pedagogisch medewerker zal u enthousiast en inhoudelijk vertellen over de momenten van de dag. Gedurende de opvang wordt  uw kind  een  persoonlijke pedagogische mentor toegewezen, die uw kind  de ontwikkeling volgt en begeleidt en de  overdracht naar een vervolgopvang verzorgt.Hij /zij is uw eerste aanspreekpersoon bij wetenswaardigheden of bijzonderheden.  

Overdracht tijdens halen en brengen

Er wordt tijdens het halen en brengen door de (mentor) pedagogisch medewerker met u besproken hoe het met uw kind gaat en hoe de dag verlopen is thuis en op de peuteropvang. Overleg vindt plaats op verschillende momenten, middels een overdracht bij het dagelijkse halen en brengen,  bij bijzonderheden, oudergesprekken bij u thuis of  op de kinderopvang.

Brengen en halen

Brengen en halen kunt u op momenten dat dit voor u en uw kind het prettigst is. Komt u uw kind niet  brengen dan kunt u dit doorbellen. Bent u dit vergeten of is het na 9.00 uur dan nemen wij met u contact op. Als u kind door iemand anders wordt gehaald dan horen wij dit graag, zodat wij van u toestemming hebben.

Uw kind is ziek

Als u kind ziek is wordt ertussen de pedagogisch medewerker en de leidinggevende overleg gepleegd en wordt u als ouder gebeld. Samen met u overleggen wij de mogelijkheden of uw kind verantwoord bij ons kan blijven, of dat de verzorging te intensief is en uw kind niet aan het dagprogramma kan deelnemen, of de gezondheid van andere kinderen in gevaar brengt.

Ouderavond

Deze jaarlijkse avond staat in het teken van een wisselend thema zoals bijvoorbeeld: EHBO, Positief Opvoeden(Triple P). en Voeding. Bij deze avond is de oudercommissie  aanwezig.

Zorg voor ieder kind

Soms hebben kinderen extra ondersteuning nodig en hiervoor biedt Kinderopvang Bathmen extra aandacht en begeleiding mogelijk ondersteunt door derden. Dit altijd in samenspraak met u als ouder. De zorg kan heel divers zijn van het geven van logopedie tot aan sondevoeding op de opvang en advies van de jeugdverpleegkundigen van de afdeling Jeugdgezondheidszorg(GGD). Daarnaast kan er gebruik gemaakt worden van het Kenniscentrum VVE opgezet door de Gemeente Deventer om optimale ontwikkelingskansen voor alle kinderen te bieden. Het kenniscentrum ondersteunt ouders en adviseert ouders en pedagogisch medewerker bij de begeleiding van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.