Kinderopvang Bathmen
Spoorstraat 9
7437 TR Bathmen
Telefoon: 0570 542667
E-mail: info@kinderopvangbathmen.nl

Communicatie en betrokkenheid

Vertrouwd voor ouders

U besteedt de zorg voor uw kind tijdelijk aan ons uit. Deze taak vatten wij niet licht op. U kunt hiervan op aan, als het gaat om deskundigheid en beschikbaarheid. Want niet alleen uw kind moet zich prettig voelen, maar ook u als ouder, zodat u met een gerust hart aan het werk kan gaan. Wij zijn ons bewust van onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. We hechten daarom grote waarde aan goede communicatie en wederzijdse betrokkenheid. We werken voortdurend aan de kwaliteit van onze zorg en luisteren goed naar de wensen van de kinderen en de ouders. Op ” de Schatkist” zult u een luisterend oor vinden en zal de groepsleiding u enthousiast vertellen over de momenten op een dag. Overleg vindt plaats op verschillende momenten, bij het dagelijkse halen en brengen, middels een groepsverslag, oudergesprekken bij u thuis of tijdens een ouderavond.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Contact met ouders

Als Kinderopvang Bathmen vinden we het belangrijk om met u als ouder goed te communiceren over uw kind en waarderen uw mening over de kwaliteit van de opvang.

Wennen

Om de overgang van thuis naar huis zo geleidelijk mogelijk te laten verlopen, vinden wij het belangrijk dat uw kind voor de werkelijke start van de opvang, een dagdeel komt wennen op de eigen groep. U en uw kind raken op deze manier vertrouwd met de gang van zaken op de opvang.

Voeding

Kinderopvang Bathmen vindt het belangrijk dat de kinderen goede en verantwoorde afwisselende voeding zoals melk, thee, bruin brood, kaas en vleeswaren tijdens het ontbijt en de lunch krijgen. Daarnaast zijn er verantwoorde tussendoortjes zoals fruit en ontbijtkoek. Incidenteel  zijn er traktaties, bijvoorbeeld in de vakantie of bij speciale gelegenheden.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Brengen en halen

Brengen en halen kunt u op momenten dat dit voor u en uw kind het prettigst is. Komt u uw kind niet brengen dan kunt u dit doorbellen. Bent u dit vergeten of is het na aanvang van de opvang  dan nemen wij met u contact op. Als u kind door iemand anders wordt gehaald dan horen wij dit graag, zodat wij van u toestemming hebben.

Overdracht tijdens halen en brengen

Er wordt tijdens het brengen en  halen van uw kind, samen met  u en  de pedagogisch medewerker  besproken, hoe het met uw kind gaat en hoe de dag verlopen is thuis en op de buitenschoolse opvang. Als uw kind  door de pedagogisch medewerker naar school wordt gebracht en er zijn bijzonderheden dan wordt dit  aan de desbetreffende onderwijskracht overgedragen.

Uw kind is ziek

Als u kind ziek is wordt ertussen de pedagogisch medewerker en de leidinggevende overleg gepleegd en wordt u als ouder gebeld. Samen met u overleggen wij de mogelijkheden of uw kind verantwoord bij ons kan blijven, of dat de verzorging te intensief is en uw kind niet aan het dagprogramma kan deelnemen, of de gezondheid van andere kinderen in gevaar brengt.

Huisbezoeken

Jaarlijks bezoeken wij u als ouders thuis en bespreken met u de ontwikkelingen van uw kind middels het ontwikkelingsformulier. Daarnaast vragen wij u om uw mening te geven over allerlei zaken die betrekking hebben tot de kwaliteit van opvang.

Ouderavond

Deze jaarlijkse avond staat in het teken van een wisselend thema zoals bijvoorbeeld: EHBO, Positief Opvoeden (Triple P) en Voeding. Bij deze avond is de oudercommissie  aanwezig.

Zorg voor ieder kind

Soms hebben kinderen extra ondersteuning nodig en hiervoor biedt Kinderopvang Bathmen extra aandacht en begeleiding mogelijk ondersteunt door derden. Dit altijd in samenspraak met u als ouder. De zorg kan heel divers zijn van het geven van logopedie tot aan  specifieke aandacht voor een individueel  kind of gezin. Daarnaast kan er gebruik gemaakt worden van het Kenniscentrum VVE opgezet door de Gemeente Deventer om optimale ontwikkelingskansen voor alle kinderen te bieden. Het kenniscentrum ondersteunt ouders en adviseert ouders en  de pedagogisch medewerker bij de begeleiding van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.