Kinderopvang Bathmen
Spoorstraat 9
7437 TR Bathmen
Telefoon: 0570 542667
E-mail: info@kinderopvangbathmen.nl

Nieuws

 

 • Overzicht van de Jeugdverpleegkundige als u vragen hebt.

GGD overzicht  aanklikken

 

Klachtenvrij 2022

 • App voor wijzigen kinderopvangtoeslag

Ouders kunnen vanaf donderdag 2 juli via een app de gegevens over hun kinderopvangtoeslag makkelijk bijhouden en bijwerken. Gebruikers van de app krijgen een melding als gegevens mogelijk niet meer actueel zijn, met het verzoek deze aan te passen. Zo helpt de Belastingdienst/Toeslagen ouders bij het voorkomen dat zij achteraf kinderopvangtoeslag moeten terugbetalen.

De app is een aanvulling op de bestaande dienstverlening van de Belastingdienst/Toeslagen. Meer uitgebreide handelingen blijven via de website https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/kinderopvangtoeslag/kinderopvangtoeslag lopen. Het gaat dan om zaken als het aanvragen van kinderopvangtoeslag of het definitief stopzetten ervan.
Via de app kunnen ouders eenvoudig informatie doorgeven die van invloed is op de hoogte van hun kinderopvangtoeslag. De app is bedoeld voor veelvoorkomende wijzigingen. Het gaat om bijvoorbeeld het inkomen van de ouder(s) en het aantal uren dat een kind naar de opvang gaat. De mogelijkheden van de app worden geleidelijk uitgebouwd.

 • Ervaringen welkom

De app is de afgelopen maanden getest door een groep van ongeveer 200 ouders. De Belastingdienst/Toeslagen is zeker in deze eerste fase zeer benieuwd naar de ervaringen van nieuwe gebruikers. Ouders kunnen feedback over de app geven via de website van de Belastingdienst. Daarnaast is er de mogelijkheid om feedback te geven via de app-stores. Aan de hand hiervan kan de Belastingdienst/Toeslagen de app verder uitbreiden in nieuwe versies.

De app Kinderopvangtoeslag is ontwikkeld in samenwerking met belangenorganisaties BOinK en Voor Werkende Ouders, brancheorganisaties in de kinderopvang en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 • Kinderopvangorganisaties helpen mee

Organisaties in de kinderopvang gaan maandelijks gegevens delen met de Belastingdienst/Toeslagen. De Belastingdienst/Toeslagen gebruikt deze gegevens om ouders via de app een melding te sturen als blijkt dat hun gegevens niet meer actueel zijn.

Een deel van de ouders kan vanaf september deze meldingen ontvangen. Met ingang van volgend jaar geldt dit voor alle ouders. Kinderopvangorganisaties moeten vanaf 2021 verplicht elke maand gegevens aanleveren bij de Belastingdienst/Toeslagen.

De app Kinderopvangtoeslag is gratis verkrijgbaar en geschikt voor iOS en Android.

Bron: Veranderingen kinderopvang

 • Zorg en arbeid combineren met Maatwerk van Kinderopvang Bathmen!

 • In de eerste aflevering op 18-12-2017 van een Huis Vol is te zien dat Dorien, onze pedagogisch medewerkster, gezellig met de auto Aukje, Hiske, Jinthe en Eefke Adema van huis ophaalt en wegbrengt. Naast kwalitatieve VVE opvang voor alle kinderen dragen wij ook zorg voor het combineren van zorg en arbeid van ouders. Zie uitzending gemist!! https://www.npo.nl/een-huis-vol/19-12-2017/KN_1694833
 • Spelenderwijs ontwikkelen op een VVE locatie gun je ieder kind!

  Eindmonitor kwaliteit Voor- en Vroegschoolse Educatie G37 2015/2016 maakt de balans op van vijf jaar ontwikkeling in het VVE-beleid en de uitvoering in de 37 grote VVE-gemeenten (G37). Het rapport laat een sterke ontwikkeling zien in kwaliteit. Het is een groot compliment waard voor de pedagogisch medewerkers, de gemeenten Deventer en onze VVE locatie Kinderopvang Bathmen om de meerwaarde voor de ontwikkeling van kinderen bevestigt te zien.
  https://www.onderwijsinspectie.nl/…/eindmonitor-kwaliteit-v…

 • Team Kinderopvang Bathmen behaald Certificaten KIJK! 

 • Het prentenboek gaat er meer van leven en ik ook!’

  Cito interview interactief voorlezen.

  Vol enthousiasme startte het team van Kindcentrum Kinderopvang Bathmen vier jaar geleden met de aanpak van Piramide.  Inmiddels  is het hele team Piramide-gecertificeerd en richten zij zich op het verdiepen van Piramide.  Fiona Zwiers is voorleescoördinator  en pedagogisch medewerkster bij het Kindcentrum. Zij vertelt over hun huidige speerpunt: Het interactief voorlezen.

  Waarom vinden jullie interactief  voorlezen belangrijk?

  Fiona: “Doordat wij ons meer doordrongen zijn van het doel van interactief voorlezen gaan wij bewuster om met de activiteiten. Uit ervaring weten wij dat de woordenschat van kinderen uiteenlopend kan zijn. Kijk bijvoorbeeld naar het woord ‘Verdriet’ dat in een prentenboek voor kan komen. Het ene kind kent het woord al, het andere kind moet het eerst zien. Een rollenspel kan daarbij helpen. We zijn er nu veel meer op gericht om bij het interactief voorlezen zoveel mogelijk zintuigen in te zetten. Het leuke ervan is dat je er alle kanten mee op kunt; met voorspelen, naspelen of bijvoorbeeld met het gebruik van de Kamishibai (vertelkastje). Het interactief voorlezen werkt vaak ook langer door omdat wij er andere activiteiten aan koppelen, bijvoorbeeld een knutselwerkje. Voor kinderen is het interactief voorlezen heel herkenbaar, zij pikken taal daardoor sneller op.”

  Fiona vertelt dat het Kindcentrum werkt met een jaarplan op het gebied van lezen.
  “Daarin staan doelen die wij willen bereiken.  Een voorbeeld van zo’n doel is dat wij bij ieder prentenboek een bak hebben met concreet materiaal passend bij het boek. Ook maken wij afspraken over aanschaf van nieuwe boeken bij elk thema. Dit kunnen ook prentenboeken zijn die niet in Piramide zijn uitgewerkt.”

   

  epost_artikel_2_1_480

  Fiona leest voor

  Welke boeken zijn favoriet bij de kinderen?

  “Wij merken dat de serie van Fien en Milo heel herkenbaar is voor de kinderen. Het koppeltje is zo leuk! Wij hebben Fien en Milo ook als knuffels in de groep. Zo worden de boekjes nóg tastbaarder voor de kinderen. En op dit moment is het boekje ‘Saar bij de dokter’ populair. Kinderen vinden het nu heerlijk om zelf in de dokterspost of apotheek de avonturen van Saar na te spelen.”

  1891322_271265826365789_1203188725_o

  Cito en Delubas brengen samen ‘Interactief voorlezen met baby’s, dreumesen, peuters en kleuters’ uit

  “Het is altijd zinvol om nieuwe  tips  te krijgen. Sommige prentenboeken die in de projectboeken zijn uitgewerkt waren niet meer verkrijgbaar. Met wat zoekwerk via bibliotheek en tweedehandskanalen lukte het vaak wel om het boek te vinden. Maar het zou fijn zijn als wij bij prentenboeken die ons aanspreken zélf ook een uitwerking leren maken. Als voorleescoördinator krijg ik nu veel meer mee op het gebied van lezen en ervaar ik hoe waardevol het is om meer kennis te hebben over het Interactief voorlezen.  Iedereen heeft zo zijn kwaliteiten. De één is vaardiger in het omgaan met interactief voorlezen dan de ander. Het is fijn als je als leidster dan inspiratie en ideeën kunt halen uit een boek. Dat werkt verrijkend voor iedereen! En weet je, als je ziet hoe enthousiast de kinderen zijn dan word je er zelf ook enthousiast van. Het prentenboek gaat leven. Het hele interactief voorlezen gaat voor mij zo meer leven!”

 • Kinderopvang voor ouders goedkoper

  Verenigingsnieuws | 07 september 2015

   

  Het kabinet gaat vanaf komend jaar 290 miljoen euro extra uitgeven aan kinderopvangtoeslag. Ouders besparen hiermee honderden euro’s per jaar. Het voorstel biedt een goede impuls voor het herstel van onze sector. Naar verwachting komen er zo’n 7.000 banen in de kinderopvang bij. We zetten ons als brancheorganisatie hier al jarenlang voor in.

  Hoofdpunten uit het plan:

  – Alle ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen, hebben profijt van de verhoging van de kinderopvangtoeslag vanaf 1 januari 2016.
  – Voor het eerste en tweede kind wordt het kinderopvangtoeslagpercentage voor alle ouders verhoogd met 5,8 procent. Hierbij zijn de allerhoogste toeslagpercentages gemaximeerd op respectievelijk 93% en 94%.
  – Voor ouders met een verzamelinkomen van 1,5 keer modaal en twee kinderen die drie dagen per week naar de buitenschoolse opvang gaan, dalen de kosten van kinderopvang met € 56 per maand. Als diezelfde ouders twee kinderen hebben die drie dagen naar de dagopvang gaan, dan dalen de kosten van kinderopvang met € 108 per maand.

  Met het extra geld verbetert de financiële bereikbaarheid van kinderopvang voor ouders. Eerder kondigde het kabinet het voornemen aan 60 miljoen euro extra te besteden aan voorschoolse voorzieningen. Dat is volgens de brancheorganisatie goed nieuws voor alle ouders en kinderen in Nederland. Hiermee onderstreept het kabinet het belang van kinderopvang voor de ontwikkeling van ieder kind en voor de arbeidsparticipatie. Dit versterkt onze economie, voor nu en in de toekomst.

  Kinderopvang als banenmotor
  De naar verwachting 7.000 nieuwe banen, die gaan ontstaan doordat er meer kinderen naar de opvang zullen gaan, dragen bij aan het realiseren van 20 procent van de kabinetsdoelstelling om de komende jaren 35.000 banen te creëren. Daarmee levert de kinderopvang de grootste bijdrage aan de beoogde banengroei van het belastingplan. Daarnaast krijgt de arbeidsparticipatie buiten de branche een impuls van ruim 50.000 werkende ouders die weer gebruik gaan maken van kinderopvang. Dit concludeert bureau Buitenhek die hier in opdracht van de Brancheorganisatie onderzoek naar deed.

  Inzet onderuitputting voor gelijke kostenverdeling
  De overheid financiert de extra 290 miljoen euro volledig uit de onderbesteding op de huidige kinderopvangbegroting, ontstaan omdat minder ouders dan voorzien gebruik maken van kinderopvang. De onderbesteding loopt op van 300 miljoen euro in 2016 tot 450 miljoen euro in 2019.

  Met deze nieuwe financiële impuls wordt een stap in de goede richting gezet van een gelijke verdeling van kosten voor kinderopvang voor ouders, overheid en werkgevers.

 • Kinderopvang Bathmen over  Voor-en Vroegschoolse Educatie ( VVE) en het werken met Piramide op YouTube.

 

 

           Samen met onze pedagogisch medewerk(st)ers blijven wij werken aan kwaliteit en daar zijn we als team trots op!

 • Wethouder Robin Hartogh Heys reikt certificaten uit.

  |

  BATHMEN – Dagelijks met het Team aan de slag om de kwaliteit te verbeteren in de kinderopvang, zodat de kinderen van Kinderopvang Bathmen een ”rugzak met positieve bagage” meekrijgen!

  Kindcentrum Kinderopvang Bathmen hecht veel belang aan het spelenderwijs ontwikkelen van alle kinderen in een doorgaande leerlijn van zowel de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf als de buitenschoolse opvang. Het Kindcentrum is het enige door de overheid geregistreerde VVE Kindcentrum in Bathmen. (Voor- en Vroegschoolse Educatie). Volgens locatiemanager Daniëlle Slinkman krijgen kinderen zo een goede start en alle kansen om zich als kind in een prettige en professionele omgeving te ontplooien. De pedagogisch medewerkers zijn geschoold in het begeleiden en ontplooien van de kinderen tijdens hun spel en de verzorging van de kinderen. Plezier maken  met leeftijdsgenootjes staat hierbij voorop.

  Naast het feit dat het team van pedagogisch medewerkers VVE geschoold zijn, zijn er donderdag 12 maart door nog 11 medewerkers van Kindcentrum Kinderopvang Bathmen certificaten behaald, voor de landelijke eisen die gesteld zijn in het spreken, schrijven en lezen van de pedagogisch medewerkers. Uit handen van wethouder Robin Hartogh Heys zijn donderdagmiddag de behaalde certificaten in ontvangst genomen. In samenwerking met de gemeente Deventer en het opleidingscentrum OCD is dit project voor het verbeteren van het taalniveau op de VVE groepen, mogelijk gemaakt.

  Het VVE Kindcentrum Kinderopvang Bathmen is toegankelijk voor zowel werkende als niet- werkende ouders/verzorgers. Indien ouders/verzorgers beiden werken komen zij in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Voor niet-werkende ouders/verzorgers draagt de gemeente Deventer bij in de kosten van de peuteropvang. Dit in ruil voor een bijdrage aan een maatschappelijk belang. Voor kinderen in Bathmen die een extra steuntje in de rug nodig hebben (Voor- en Vroegschoolse Educatie) biedt Kinderopvang Bathmen op de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf extra ondersteuning. Hiervoor heeft de gemeente Deventer kindgebonden stimuleringsgelden beschikbaar.

 • De Nationale Voorleesdagen 2015

BATHMEN – Op 21 januari zijn De Nationale Voorleesdagen 2015 van start gegaan waar basisscholen, bibliotheken peuterspeelzalen en kinderdagverblijven massaal aan meedoen. Centraal staat het Prentenboek van het Jaar 2015: Boer Boris gaat naar zee, geschreven door Ted van Lieshout en geïllustreerd door Philip Hopman.

Het Prentenboek van het Jaar wordt jaarlijks in april gekozen. Een jury van bibliothecarissen kiest uit het complete aanbod van peuterboeken van het afgelopen jaar. Het belangrijkste criterium is dat het boek, naast een goed verhaal en aantrekkelijke illustraties, voldoende aanknopingspunten biedt voor interactie met de peuters en verwerking in hun spel na het voorlezen.

Voor de baby’s, dreumesen en de peuters en van Kinderopvang Bathmen een dagelijks ritueel. Om dit tijdens de Nationale Voorleesdagen een extra feestelijk tintje te geven, kregen de peuters van het Kindcentrum van boer Stegink een uitnodiging om voorgelezen te worden op zijn boerderij. Na de rondleiding werden de peuters in de stal tussen de goed verzorgde en speciaal voor deze gelegenheid geschoren koeien, door middel van de vertelplaten van het boek Boer Boris gaat naar zee, interactief voorgelezen door de boerin.

 

 • Kinderopvang altijd in beweging  en daarom sponsor van dit ABS TOP TEAM.
 • Kinderopvang Bathmen vindt sporten erg belangrijk en  daarom brengen wij  onze kinderen op BSO dagen naar diverse sporten zoals tennis, volleybal,handbal, gym en natuurlijk voetbal!P1100889
 • Artikel in de Bathmense Krant  op 20-08-2014 met de prijswinnaars van de ballonnenwedstrijd op Koningsdag.
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERAArtikel en advertentie in Kinderspecial  Bathmense krant 18 maart 2014

 

adv2

 • Kinderopvang draagt bij aan ontwikkeling kinderen

  OLYMPUS DIGITAL CAMERAP3050088

BATHMEN – 800.000 kinderen in Nederland gaan dagelijks naar kinderdagverblijven, gastouders, peuterspeelzalen en de buitenschoolse opvang. Dat is niet voor niets! Kinderopvang stelt ouders in de gelegenheid te werken, maar vooral om kinderen tijdens deze werkuren een veilige en vertrouwde omgeving te bieden. Een omgeving waarin hij of zij onder begeleiding van professionals kan spelen en leren. Want kinderopvang ontwikkelt. De kinderopvang is veel meer dan alleen de mogelijkheid voor ouders om te werken. Kinderen die naar de opvang gaan ontwikkelen meer zelfvertrouwen en intelligentie. Dit blijkt uit verschillende wetenschappelijk onderzoeken. Dagelijks zijn in de kinderopvang organisaties dan ook professionals bezig met de beste manier om kinderen tot ontwikkeling te laten komen. Kinderen krijgen in het kinderdagverblijf, bij de peuterspeelzaal en op de buitenschoolse opvang de kans om allerlei ervaringen op te doen, met andere kinderen te spelen, van elkaar te leren, én vriendjes te maken.Kindcentrum Kinderopvang Bathmen is in de kinderopvang een enthousiast, flexibele, duurzame en kwaliteitsgerichte opvang in het dorp Bathmen. Kinderopvang Bathmen biedt dagelijkse dagopvang aan en kinderen  en  worden opgevangen in; baby- en dreumesgroepen  en peutergroepen, peuterspeelzaal, buitenschoolseopvang en voor- tussen en naschoolse opvang.Als lid van de Brancheorganisatie Kinderopvang zijn wij als team heel actief bezig met het ontwikkelen van  de kwaliteit, professionaliteit, ontwikkelen van  een breed aanbod van   activiteiten op de opvang en  de transparantie in de kinderopvang. Samenwerking met de Gemeente Deventer, het Consultatiebureau, het Centrum Jeugd en Gezin, de  warme overdacht naar de basisscholen, de Voor- en Vroegschoolse Educatie methode Piramide en de scholing van de  pedagogisch medewerkers in bijvoorbeeld taal en lezen en  VVE certificering zijn enkele voorbeelden. Met als missie dat   alle kinderen die het kindcentrum bezoeken   een “rugzak met positieve bagage” meekrijgen.

 

Ouders die op zoek zijn naar een vertrouwde plek voor hun kind, zijn altijd welkom om de wensen te bespreken en nader kennis te maken. Kijk voor meer informatie op www.Kinderopvangbathmen.nl

 • Meester Henk Koeslag leest voor!

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tijdens de Nationale Voorleesdagen 2014 werd er op de peuterspeelzaal  en het  kinderdagverblijf van Kinderopvang Bathmen op woensdagochtend 29 januari,  interactief voorgelezen. Dit jaar staat de nieuwe campagne “Vaders voor Lezen ” centraal, waarin vaders en grootvaders SPECIAAL worden opgeroepen om meer (voor) te lezen.

De peuters waren  dan ook blij verrast door het voorlezen van Grootvader en  Meester  Henk Koeslag uit het boek Balotje bij de dokter, een peuterboek uit de Top Tien van de Nationale Voorleesdagen. Tijdens het voorlezen ontdekken de peuters samen nieuwe woorden en breiden zij  hiermee spelenderwijs hun woordenschat uit. De voorgelezen belevenissen van Balotje worden bij Kinderopvang Bathmen, dagelijks door de kinderen vol passie, in kleine doktersjassen en verpleegstersuniformen nagespeeld en beleefd met een rijk gevulde EHBO koffer. Tijdens het spelen wordt de fantasie van de peuters gestimuleerd en daarbij wordt natuurlijk iedereen gezond verklaard! Het boekje Balotje bij de dokter, valt voor de peuters van Kinderopvang Bathmen samen met het Voor- en Vroegschoolse Educatie Thema “Ziek en Gezond”, dat de kinderen de komende  weken educatief volgen. Om de ontwikkeling van de jonge kinderen verder te verbreden brengen de peuters een gezondbewegen bezoek aan de Yogastudio Groot-Baltink van Iekelien Buurman en volgen  zij de werkzaamheden van  wijkverpleegkundige Wilma Hofenk op het consultatiebureau van Bathmen.

 • Kindcentrum Kinderopvang Bathmen certificeert  volgens de  Piramide Methode van CITO.OLYMPUS DIGITAL CAMERAAfgelopen dinsdag 3 december zijn onze pedagogisch medewerksters en pedagoge van Kindcentrum Kinderopvang Bathmen geslaagd voor de Piramide methode van CITO. Het team heeft  het afgelopen jaar intensief en  vooral enthousiast een scholingstraject doorlopen om zich de Piramide methode eigen te maken en er volop mee te werken.  Dit zowel  op  de onderbouw groepen in de leeftijd van 0 tot ongeveer 2 à 2 ,5  jaar als op de  bovenbouw  groepen in de leeftijd van 2 à 2.5 jaar tot 4 jaar.De trainingen  stonden  onder leiding van Hermien Helsloot, Piramide trainster van ROC Twente. Naast  deze scholing hebben de leidinggevenden van  het Kindcentrum Kinderopvang Bathmen de  VVesterk managementmodule behaald.De Piramide methode is een Voor- en Vroegschoolse Educatief programma dat door het Nederlands Jeugdinstituut is goedgekeurd en biedt hiermee binnen  de   Kinderopvang Bathmen op een   professionele en   speelse manier opvang  aan  alle kinderen van  het Kinderdagverblijf en de Peuterspeelzaal. Hierbij is er volop aandacht voor het  individuele kind met een ontwikkelingsachterstand tot en  met het  kind dat voor loopt in zijn of haar ontwikkeling.In de  trainingen leerden de pedagogisch medewerksters werken met de Piramide projecten. Het aanbieden van activiteiten in de stappen oriënteren, demonstreren, verbreden en verdiepen en het gericht aandacht geven aan alle ontwikkelingsgebieden van het  kind. Doordat de pedagogisch medewerkers   gericht werken  kan elk kind zich individueel spelenderwijs,  plezierig en  positief ontwikkelen in  een doorgaande ontwikkelingslijn.Kinderopvang Bathmen werkt al tientallen jaren in teamverband aan  een continu proces van   kwaliteitsverbeteringen en door de bovengenoemde scholing voldoet het Kindcentrum  aan de eisen die de Gemeente Deventer stelt  en de aanstaande  plannen  van  minister Asscher, om  in een doorgaande lijn  kwalitatieve Voor en Vroegschoolse Educatieve opvang spelenderwijs  aan te bieden onder leiding van gekwalificeerde pedagogisch medewerkers.
 • Uitreiking van de  ballonnenwedstrijd bij Kinderopvang Bathmen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tijdens de aubade op de laatste  Koninginnedag gingen er ook dit jaar weer heel wat oranje ballonnen de lucht in. Een traditie van  De “Stichting Oranjecommissie Bathmen” en gesponsord door Kinderopvang Bathmen. Er stond op Koninginnedag een krachtige westen wind en de ballonnen zijn dan ook massaal richting Duitsland gevoerd, richting Bremen en Hamburg.  De drie ballonnen van de winnaars zijn dan ook gevonden in een bosrijke omgeving  en wel bij de plaatjes Rahden, Bruchhausen-Vilsen en Gandesbergen.

De 3 winnaars waren op woensdag 26 juni  bij de   Kinderopvang Bathmen  samen met  de  bestuursleden Jo in t’ Hof en Birgit Hanzen van de Oranjecommissie en  afdelingshoofd Daniëlle Ditzel van  het kinderdagverblijf en de  peuterspeelzaal uitgenodigd, om  onder het genot van limonade en een soesje(s), hun prijs in ontvangst kunnen nemen. Een prijs die in de komende zomervakantie vast goed pas komt. Hierbij de uitslag in volgorde   naam, vindplaats ballon en school:

1.  Pleun Willemink, Gandesbergen (D), Dorpsschool Groep 5;

2.  Sophie Lustig, Bruchhausen-Vilsen (D), Dorpsschool Groep 3a;

3.  Pim Denneboom, Rahden (D), Dorpsschool Groep 1b;

 

advertentie 20-062013

 •  Nieuw Zomer peuterspelen bij Kinderopvang Bathmen!

 Is uw kind er aan toe om samen met leeftijdgenootjes te spelen ?

Dan is zomer peuterspelen misschien een leuke manier om eens kennis te maken met onze peuterspeelzaal!

Aan de hand van het thema zomerkriebels staan er weer veel leuke activiteiten op het programma.

Zomer peuterspelen vindt plaats in week 28 t/m 33 op woens- en vrijdag van 08.45-11.45 uur. De kosten voor  zomer peuterspelen bedraagt per ochtend €15,45. Kinderopvang-toeslag mogelijk als u werkt.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 • Continuering Leersplaatserkenning  Calibris.

Op 26 juni 2013  is onze Leerplaatserkenning van Calibris gecontinueerd. Naast niveau 2 helpende Welzijn en pedagogisch medewerkers niveau SPW 3 en SPW 4 zijn ook studenten HBO Pedagogiek welkom in het team van Kinderopvang Bathmen voor een inspirerende leeromgeving.

 • calibris-bord1
 • Kindcentrum Kinderopvang  Bathmen schenkt kinderkunst aan”Het Dijkhuis” (was  geplaatst in de Bathmense Krant)

De afgelopen maand hebben de kinderen van het Kindcentrum  gewerkt aan het thema “Kunst”.

Alle kinderen van het kinderdagverblijf,het peuterspelen en de  buitenschoolseopvang zijn de afgelopen weken erg leuk bezig geweest met dit thema. Zo hebben ze kunstig  gedanst met linten in de gymzaal, een kunstroute gelopen in ons mooie dorp en tevens  Kunst op schildersdoeken gemaakt  in ons eigen Atelier.

Ter afsluiting van dit  thema mochten wij de schilderijen tentoonstellen in de  ontmoetingszaal van “Het Dijkhuis”.

Met alle kleine kunstenaartjes hebben wij op donderdag 23 mei de opa’s en oma’s bezocht  en trakteerden de kinderen op wat lekkers voor bij de koffie.

Samen met dhr. Koot van “Het Dijkhuis “  hebben wij onze schilderijen gepresenteerd en de kleine ” Picassootjes” aan de bewoners voorgesteld. Omdat de kinderkunst zeer in de smaak viel is besloten de schilderijen te schenken aan “Het Dijkhuis”!

Het was een gezellige drukte. De reacties van zowel de kinderen als de ouderen waren zeer positief. We  kijken dan ook  terug op een zeer geslaagde ochtend.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 • Buitenbed goed voor de gezondheid van uw baby.

Op het speelterrein bij de babygroep  staat overdag voor de kinderen tot ongeveer twee jaar  een buitenbedje/huisje. Buiten slapen komt  de gezondheid ten goede, zeker voor kinderen met een luchtwegaandoening. Een babyhuisje kan gezien worden als een luxe kinderwagen. Kinderen zijn beschermd tegen regen en wind en krijgen optimaal frisse lucht gedurende hun slaapje. In de buitenlucht bouwen baby’s vitamine D op, waardoor ze meer weerstand krijgen.  Frisse lucht is goed voor de longetjes van uw baby en ontspant het kindje. Het huisje heeft volop ventilatie, waardoor het bij warmer weer ook aangenaam is.  Jonge kinderen kunnen zomer en winter in een babyhuisje van de buitenlucht genieten. Uiteraard worden de kinderen passend aangekleed voor het slapen in de buitenlucht. Aan de ouders wordt bij de intake om toestemming gevraagd voor  het slapen in het buitenbedje. Het buitenbedje wordt opgedekt zoals de binnenbedjes. We gebruiken voor alle kinderen eigen beddengoed.  In de zomer gekleed naar de temperatuur van die dag met eventueel een zomerslaapzak aan. In de winter met een winterslaapzak en een  deken.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 • Wijkagent Rob Albrecht krijgt tijdelijk “assistentie”van de kinderen van Kinderopvang Bathmen.

  OLYMPUS DIGITAL CAMERADe afgelopen weken zijn de kinderen van Kindcentrum Kinderopvang Bathmen op zowel het kinderdagverblijf als op de peuterspeelzaal bezig geweest met het Thema “Verkeer” in het kader van ”Jongleren”. Gezellig wandelen samen met de pedagogisch medewerkers in ons dorp Bathmen, bij het zebrapad veilig leren oversteken, agentje spelen, verkeersbonnen uitdelen en woorden leren over allerlei zaken rondom het verkeer, waren dagelijks spelenderwijs aan de orde. Ter afsluiting van het Thema “Verkeer” kwam donderdag 21 maart jl. onze wijkagent Rob Albrecht op bezoek. De kinderen konden hem vragen stellen en daarna mochten de assistent agentjes in de politiebus zitten en zelfs heel even de zwaailichten en de sirene aanzetten! Voor de peuters was het bezoek spannend en leerzaam tegelijk. De peuters en de pedagogisch medewerker hebben allemaal genoten van het bezoek van de politie!Voor meer foto’s bezoek onze site www.kinderopvangbathmen.nl en volg ons op Facebook of Twitter.

 • Kinderopvang Bathmen heeft AED in huis!

Alle  medewerkers van Kinderopvang  Bathmen worden geschoold in de kinder-EHBO en  daarnaast volgen 5 medewerkers de  BHV-cursus. Naast EHBO, brandoefening  en ontruiming wordt er geoefend met een  zogenaamde AED.  Zo ook het afgelopen jaar.  Snelle reanimatie (beademen en hartmassage) en het gebruik van een Automatische Externe Defibrillator vergroot het overlevingspercentage met 70%.

 

In Nederland overlijden per jaar ruim 16.000 mensen door een circulatiestilstrand, ook wel hartstilstand genoemd. Van degenen die een circulatiestilstand (met een collaps) krijgen in het bijzijn van anderen, overleeft tien procent. De oorzaak van een circulatiestilstand ligt meestal in het ontstaan van kamerfibrilleren, een ritmestoornis die resulteert in stilvallen van het hart als bloedpomp. De voornaamste reden waarom een reanimatie in zulke gevallen mislukt, is dat de defibrillatieschok te laat komt. Globaal daalt na een circulatiestoornis door kamerfibrilleren de kans op overleving elke minuut met 10%. Twaalf minuten na het ontstaan van de circulatiestilstand is die kans nog 9%.

 

Bij kinderen zijn de risico’s  vanwege de leeftijd geringer.  We hopen  dat  we  de AED   niet  hoeven te  gebruiken. Echter dient  deze  situatie zich  toch voor, dan zijn we maar beter voorbereid en is de AED  binnen handbereik aanwezig.

 

 • Artikel over Kinderopvang Bathmen in de Piramide post van Cito.

 • Advertentie in de Bathmense krant:

Peuterspelen bij Kinderopvang Bathmen groot succes!

Op 11 januari jl. is het peuterspelen bij de Kinderopvang Bathmen van start gegaan. Vanaf die datum is het elke woensdag en vrijdagmorgen ( buiten de schoolvakanties) voor peuters mogelijk om te komen spelen met leeftijdsgenootjes.

Vanaf de eerste dag hebben zich al 10 peuters uit Bathmen en omgeving opgegeven. Hieruit blijkt dat de behoefte groter is dan wij hadden verwacht. Daarom hebben wij besloten om per direct ook op de maandag-, dinsdag- en donderdagmorgen tussen 08.45 en 11.45 uur peuterspelen te gaan aanbieden. Omdat wij vanaf 16 januari een extra ruimte in gebruik hebben genomen hebben wij daar nu de mogelijkheden toe.

Bij het peuterspelen ligt de focus op het hebben van plezier van uw kind. Er wordt dan ook volop verkleed, gezongen, geknutseld, gebouwd, voorgelezen en buitengespeeld. Tevens krijgt uw kind de gelegenheid om met andere peuters te spelen. Dit is erg belangrijk voor de sociale ontwikkeling, om te leren functioneren in groepsverband en rekening te houden met elkaar. De pedagogisch medewerkers bieden een afwisselend aanbod van activiteiten aan die de peuter uitdaagt zich verder te ontwikkelen. We werken iedere maand met een ander thema, de activiteiten worden hierop afgestemd. De peutergroep kent een vaste dagindeling, dit geeft voor peuters structuur en herkenning, zodat zij zich gauw vertrouwd voelen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

De uren dat de kinderen bij ons komen spelen vallen onder de Wet Kinderopvang. Dit houdt in dat wanneer u beide werkt, u deze uren kan opgeven. U ontvangt dan een inkomensafhankelijke tegemoetkoming van de overheid.
Omdat de Gemeente het belangrijk vindt dat alle kinderen in Deventer gebruik kunnen maken van Peuterspelen, werken zij op dit moment aan een regeling om een gedeelte van de kosten te vergoeden aan ouders die niet ( beide) werken en daarmee niet aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag. Als u van deze regeling gebruik wil maken verlangt de Gemeente wel dat u zich inzet voor de maatschappij. Peuterspelen vindt 40 weken per jaar plaats (alle weken buiten de schoolvakanties). Het peuterspelen bij de Kinderopvang Bathmen kost €5 per uur. Omgerekend betaalt u dan €50 per dagdeel per maand. Bij peuterspelen vragen wij u wel zelf fruit en een luier mee te nemen. Wij zorgen voor drinken en een koekje.

Voor meer informatie of opgave kunt u bellen 0570-542667 of E-mail naar info@kinderopvangbathmen.nl.

 • Luieractie bij Kinderopvang Bathmen

Kinderopvang Bathmen doet sinds 2006 mee met het inzamelen van luiers. Een initiatief in samenwerking met de gemeente Deventer.
Sinds 7 maart 2007 is de luierinzameling Baby Boem een nieuw lid van de Deventer Schoonfamilie.

Wist u dat uw kind gemiddeld 5.000 luiers verbruikt tot het zindelijk is…!

U kunt wel nagaan wat voor een belasting dit is voor het milieu. Daarbij heeft u telkens (over)volle afvalcontainers. Dit kan anders u kunt de babyluiers heel makkelijk kosteloos recyclen.

Wat kunt u doen?

Bij ons kunt u gratis speciale plastic zakken krijgen. Vieze luiers en billendoekjes van een week past in een zak. Is de zak vol dan neemt u het mee naar het kindercentrum en deponeert u het in de speciale recyclecontainers die voor het kindercentrum staan.

Wat is uw voordeel?

Door mee te doen aan dit recycleproject levert u een belangrijke bijdrage aan het milieu van u en uw kind. Concreet; als u alle luiers inlevert tijdens de luierperidode van uw kind bespaart u:
• 6 bomen
• 8.000 liter water
• energie die vergelijkbaar is met 190 liter dieselolie
• het scheelt bovendien aanzienlijk in de hoeveelheid in uw afvalcontainer.

 • Europese subsidie

Het Kindercentrum Kinderopvang Bathmen werd bij de nieuwbouw mede ondersteund door de Europese Subsidie

Programma: EPD
Thema: Leefbaarheid en platteland
Locatie: Bathmen

Nieuwbouw Kinderopvang Bathmen

Projectbeschrijving:
In Bathmen was geen volwaardig kinderdagverblijf. Voor zowel de kinderen als de medewerkers was er te weinig ruimte en het gebouw voldeed niet aan alle wettelijke eisen. Door middel van nieuwbouw heeft de Kinderopvang Bathmen voor deze problemen een oplossing gevonden. Aan de Spoorstraat 9 bevindt zich nu een nieuw kindcentrum, waar voor zowel het kind als de medewerker genoeg ruimte is en welke voldoet aan de Akta normen. In het kindercentrum worden kinderen opgevangen in de vorm van kinderdagverblijf, buitenschoolsopvang en peuteropvang.

Europese subsidie