Kinderopvang Bathmen
Spoorstraat 9
7437 TR Bathmen
Telefoon: 0570 542667
E-mail: info@kinderopvangbathmen.nl

Inspectierapporten GGD

Jaarlijks voert  de GGD- IJsselland een aan- of onaangekondigde inspectie uit. Dit  aan de hand van het toetsingskader Buitenschoolse opvang van  4 tot en met 12 jaar, welke door de overheid samen met brancheorganisaties is opgesteld.
Ons inspectierapport(en) zijn  digitaal in te zien: